Gesprekken

Samen de zin leren verstaan... dat is in een poëtische zin de opdracht voor geestelijke verzorging thuis. 🍀


Ik ben sinds kort werkzaam voor Zinvol centrum voor Levensvragen (regio N-Brabant en ben daarmee ook de gebiedsverantwoordelijke voor Oosterhout (NB)/Drimmelen/Oosterhout/Etten-Leur/Zundert/Geertruidenberg/Breda regio)
Dus:
▶ ken/ben je iemand die 50 jaar of ouder is en met vragen zit waar geen pasklaar antwoord voor is?
▶ ken/ben je iemand in de palliatieve fase (met een ongeneeslijke ziekte)
▶ denk je regelmatig: een gesprekje zou goed doen, even mijn hart luchten en wat innerlijke ruimte scheppen?
Doe dan een aanvraag voor een gratis serie consulten.

Iedereen kan en mag verwijzen: familie, naasten, hulpverleners.

Je kunt mij ook persoonlijk mailen: beatrijs@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl

Zingeving gaat over wat je leven zin geeft. Wat en wie is voor jou van waarde? Waar kom je je bed voor uit? En hoe kan ik verder als ik de zin in het leven verloren ben?

Levensvragen zijn vragen die opkomen als je leven anders loopt dan je had gehoopt. Als je door ziekte, verlies of beperking ineens wordt stilgezet. Naast allerlei emoties en gedachten, kan dan ook de dieper liggende vraag: waar doe ik het voor, waar leef ik voor? steeds maar terugkomen.

Wat doet een geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

Hoe?

Door middel van gesprekken, rituelen, contact leggen met naasten, groepsgesprekken, scholing en training

Wat kosten gesprekken?

  • Ben je 50 jaar of ouder? dan worden 6 consulten vergoed
  • Onder de 50 jaar maar wel in de palliatieve (ongeneeslijk zieke) levensfase? dan worden ook 6 consulten vergoed
  • voor kinderen en hun naasten is er een vergoeding via het Integraal Kindcentrum

Hoe kom ik bij jou terecht?

Schrijf een mail, vul het contactformulier in of bel mij. Iedereen die een consult wil aanvragen voor zichzelf of een ander is welkom

 

Waar werk je en kom je ook bij mensen thuis?

Ik werk in de gemeente Oosterhout en in principe bezoek ik je thuis, tenzij je dat liever niet hebt. Dan is er een alternatieve ruimte. Voor de hele regio Breda/Etten-Leur/Zundert/Geertruidenberg/Made en Drimmelen is er geestelijke verzorging thuis beschikbaar

Voor Iedereen
ZINVOL is er voor mensen die (nog) thuis wonen. Onze mensen staan open voor iedereen, ook als praten moeilijk
voor u is. Ze hebben een brede kijk op leven en samenleven. 

Alles mag gezegd worden
Zinvol biedt begeleiding en ondersteuning in verschillende situaties. Zoals ingrijpende levensgebeurtenissen,
existentiële eenzaamheid, vragen van schuld en schaamte, een identiteitscrisis of andere vormen van lijden.
Eén op één of in groepsverband.

Klik hier voor meer info 

Zinvol centrum voor levensvragen

 

KOSTEN

De gesprekken, één op één en in groepsverband,  worden vergoed voor:

  • mensen van 50 jaar en ouder
  • mensen in de laatste levensfase en hun naasten

Voor kinderen die ernstig ziek zijn en hun ouders worden een aantal gesprekken vergoed via het Netwerk Integrale Kindzorg. 

Mensen die niet in aanmerking komen voor een vergoeding, betalen het tarief van € 79,29  p.u. (excl. btw) voor begeleiding door een geestelijk verzorger.  Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn, neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing. 
In sommige gevallen kan een beroep gedaan worden op de WMO.

Cursussen en bijeenkomsten worden kosteloos aangeboden, tenzij anders aangegeven.

En waarom zou ik dat doen...