Consulten/gesprekken

 

De gesprekken, één op één en in groepsverband,  worden vergoed voor:

  • mensen van 50 jaar en ouder
  • mensen in de laatste levensfase en hun naasten

Voor kinderen die ernstig ziek zijn en hun ouders worden een aantal gesprekken vergoed via het Netwerk Integrale Kindzorg. 

Mensen die niet in aanmerking komen voor een vergoeding, betalen het tarief van € 95,- p.u.* voor begeleiding door een geestelijk verzorger.  Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn, neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing. 
In sommige gevallen kan een beroep gedaan worden op de WMO.

Lezingen en workshops

€ 135,--per uur, inclusief voorbereiding van 50% van de
scholingstijd, excl reiskosten a € 0,23 per kilometer. /vanaf locatie:


*Vindplaats zingeving hanteert geen BTW vanwege de KOR (kleine ondernemersregeling).